Tiên tửu

Đã uống thì ắt phải say
Không say uống tiếp say ấy mà
Uống say là đổ lăn quay.

Nợ men gấp mấy nợ tình,
Cõi trần ướm hỏi Lưu Linh mấy chàng?

Đã say sưa mặc quách thế nhân cười.
Mượn màu men giả dạng làng chơi,
Cơn chuếnh choáng coi ra trời đất nhỏ.
Ai muốn lấp sầu thiên vạn cổ,
Cùng ta hãy cạn một hồ đầy.

Rượu ngà say quên lẫn cả mình,
Khi túy lúy thoát hình ngoài cõi tục.

Mặc ai đàm tiếu ai trong đục,
Tỉnh mà cho cho nhọc chẳng khề khà,
Nợ nần gỡ mãi không ra.

Hiu hiu gió thổi đầu non
Mấy thằng uống rượu là con Ngọc Hoàng
Làm trai cho đáng nên trai
Đi đâu cũng dắt cái chai trong mình
Công cha như núi thái sơn
Nghĩa mẹ như rượu trong bình đổ ra
Trồng trầu thì phải khai mương
Làm trai hai vợ phải thương con nhậu nhiều
Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh chày nhậu đủ năm canh

Rượu bồ đào, chén dạ quang
Cứ lai rai mãi lên đàng làm sao
Rượu vào ai chẳng tào lao
Ngựa ra chiến địa còn tao trở về.

Đã uống thì ắt phải say
Không say uống tiếp say ấy mà
Uống say là đổ lăn quay.

Mở cày ngồi tạ gốc cây
Thuốc rê nửa điếu, men cay 1 bầu
2 lòi: cá sặc, cá trầu
Nướng trui đặt giữa 1 tàu chuối non

ST từ finalstyle

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: