Hỏi để chặn hỏi – cú hồi mã thương trong tranh luận

Hỏi để chặn hỏi – cú hồi mã thương trong tranh luận

Khi chúng ta đứng trước một câu hỏi khó trả lời hoặc không muốn trả lời, thì có thể phản vấn (hỏi lại) đối phương một câu hỏi mà họ cũng khó trả lời, khiến đối phương không kịp trở tay.

Một hôm nọ, vị mục sư da trắng hỏi một lãnh tụ da đen một câu hỏi khó trả lời: “Ngài đã có chí hướng giải phóng người da đen, trong khi người da đen ở Châu Phi lại nhiều, sao không đi Châu Phi?”

Lãnh tụ da đen lập tức hỏi lại một câu: “Thế ngài đã lập chí giải phóng linh hồn, linh hồn ở địa ngục rất nhiều, sao không xuống địa ngục”

Câu hỏi khó của vị mục sư nhằm công kích nhân thân một cách thô bỉ. Nếu lãnh tụ da đen trước câu hỏi này mà trình bày lí do và trả lời thành thật, e rằng sẽ trúng kế làm cho đối phương càng thêm đắc ý. Và thế là vị lãnh tụ da đen né tránh không trả lời, thay vào đó cũng là một câu hỏi khó trả lời. Như vậy vừa bảo vệ sự tôn nghiêm của bản thân vừa vạch trần được linh hồn tội lỗi của mục sư, khiến mục sư phải câm họng bối rối.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: