Bạn thấy đấy, tiền không phải là tất cả…

Tiền có thể mua 1 ngôi nhà nhưng không thể mua 1 tổ ấm.
Tiền có thể mua 1 chếc giường nhưng không thể mua giấc ngủ.
Tiền có thể mua 1 chiếc đồng hồ nhưng không thể mua được thời gian.
Tiền có thể mua 1 cuốn sách nhưng không thể mua được kiến thức.
Tiền có thể mua được máu nhưng không thể mua được cuộc sống.
Tiền có thể mua được thuốc nhưng không thể mua được sức khỏe.
Tiền có thể mua được người bạn yêu nhưng không thể mua được tình yêu của người ấy.
Tiền có thể mua được bảo hiểm nhưng không thể mua được sự an toàn.
……………
Bạn thấy đấy, tiền không phải là tất cả…

Vì vậy nếu bạn có quá nhiều tiền mà không biết làm gì thì hãy gởi nó cho tôi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: