Hỏi vì sao đông buồn mưa tuôn lạnh giá.
Hỏi tại sao mây buồn bỏ núi đi xa.
Hỏi tại sao thu vàng mùa thu đổ lá.
Và hỏi-Tại sao thế giới đông người anh chỉ thấy riêng em .

Thần kiếm tung hoành, bình thiên hạ
Nguyệt cầm thánh thót, lệ châu rơi
Anh hùng dạo bước cùng mây gió
Hồng nhan tri kỉ, được bao người !

… Ta kẻ tiểu nhân vốn ngạo cuồng
Nhân tình thế thái vốn khinh buông
Trăm nghìn hồng tía không nương chặt
Chỉ trọng chữ tình nặng tợ sương.

Sống ở đời không nên khinh bạc, nhưng phải có cái cốt cách khinh bạc …

Lãng du phiêu bạt khắp nơi nơi
Tử sanh, sanh tử kề cận bên
Cô đơn trên chốn giang hồ hiểm
Độc cô một mình ta với ta

Văn thiếu võ văn thành hư nhược
Võ thiếu văn võ trở bạo tàn
Võ văn hai chữ tương quan
Lục thao, tam lược đứng hàng hùng anh

Tài Tất Phải Học Học Tất Phải Điềm Tĩnh
Không Học Lấy Gì Phát Triển Tài
Không Điềm Tĩnh Lấy Gì Làm Thành Tựu Của Việc Học

đớn đau cảnh đau cảnh đời không lối thoát

Anh là lính nhưng tâm hồn đại tướng, không thèm cúi nhặt mảnh tình rơi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: